BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA ZENKIER zapewnia kompleksową obsługę w zakresie:
1. Usługi rachunkowo – księgowe
- prowadzenie ksiąg handlowych
- książka przychodów i rozchodów
- zryczałtowany podatek dochodowy
- rejestry dla rozliczeń podatku VAT
- ewidencja środków trwałych i wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT , CIT, VAT , VAT-UE )
- sporządzanie rozliczeń rocznych ( PIT-36, PIT-36L, PIT-28 )
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- analizy finansowe
- sporządzanie sprawozdań do GUS
- projektowanie zakładowych planów kont, modyfikowanie, aktualizacje planów kont
- opracowanie polityki rachunkowości

2 Usługi kadrowo – płacowe
.
- zgłoszenie pracowników do Zus
- przygotowanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
- sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń
- ewidencja czasu pracy
- prowadzenie kart zasiłkowych
- obliczenie składek ZUS
- obliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- roczne rozliczenie pracowników oraz umów cywilnoprawnych
- przygotowanie i prowadzenie akt osobowych
- rozliczenia z PFRON
- sprawozdawczość GUS

3. Doradztwo księgowe, usługi dodatkowe:
- przygotowanie wniosków kredytowych, leasingowych
- udzielanie wyjaśnień i porad
- informacje i konsultacje księgowe i podatkowe

- reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em

Pole tekstowe: BIURO RACHUNKOWE
KRYSTYNA ZENKIER

 

 

 

Tel. +48 695 726 908

biuro@zenkier.com.pl

www.zenkier.com.pl

ul. Zjednoczenia  106  / PARTER /   65-120  Zielona Góra   tel: +48 695 726 908                                                                                           MASZ PYTANIA ?   ZADZWOŃ    +48 695 726 908

© 2015. Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BIURO RACHUNKOWE

KRYSTYNA ZENKIER

 

ul. Zjednoczenia 106  / PARTER /

 65-120  Zielona  Góra

NIP 9730204323

REGON 360815364

 

 

 

OFERTA